WALL OF CHAMPIONS

KANKAKEE VALLEY JR FOOTBALL CHAMPIONS- (BEARS)
1976-  BANTAM
1978-  BANTAM
1979-  VARSITY
1980-  PEE WEE
1980-  BANTAM
1980-  VARSITY
1983-  BANTAM
1984-  PEE WEE
1986-  PEE WEE
1986-  BANTAM
1987-  VARSITY
1989- JUNIOR VARSITY

RIVER VALLEY CHAMPIONS- (BEARS)
1990-  JUNIOR VARSITY
1990-  VARSITY
1991-   JUNIOR VARSITY
1991-   SUPERLIGHTS
1993-  SUPERLIGHTS
1994- LIGHTWEIGHTS
1995- JUNIOR VARSITY
1996- VARSITY
1998- SUPERLIGHTS
2000- LIGHTWEIGHTS
2003- JUNIOR VARSITY
2005- LIGHTWEIGHTS
2009- JUNIOR VARSITY (BLACK)
2013-LIGHTWEIGHTS
2017- JR. BOILERMAKERS BEGIN